De energiewereld is volop in transitie. Om tegen 2050 in een C02-neutrale wereld te leven wordt er volop geïnvesteerd in alternatieve, duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines. Ook de elektrificatie van de mobiliteit en het verwarmingssysteem spelen hierin een sleutelrol.

De snelheid waarin deze transitie zich bevindt en de grote hoeveelheid informatie die voor handen is, zorgt ervoor dat het voor particulieren en bedrijven niet eenvoudig is beslissingen te nemen over hun elektrisch systeem.

Deze simulatietool laat toe om naast de generieke vuistregels die in het FLEXICAP project werden opgemaakt een gebruiker specifieke analyse uit te voeren voor integratie van zonnepanelen, batterijopslag, laadinfrastructuur en een warmtepomp.